Järki & tunteet, Oireet & elämä

Erityisvanhemmuus voi aiheuttaa psyykkisen trauman

Olen viime vuodet tuudittautunut siihen, että koska olen käynyt läpi ja käsitellyt erityisvanhemmuuden prosessin, minua ei enää hetkauttaisi pienet tai suuremmatkaan takapakit juuri lainkaan. Olen ollut tässä suhteessa väärässä. Vanhat traumaattiset kokemukset nousevat helposti piilostaan aina, kun eteen tulee vaikeuksia.

Järki & tunteet

Yksi perhe, monta yksilöä – kohti aitoa perhelähtöisyyttä

Perheenjäsenet ovat riippuvaisia toistensa hyvinvoinnista, ja tämän ajattelutavan pitäisi olla perhelähtöisten palveluiden ytimessä.

Järki & tunteet, Oireet & elämä, Videot

Perhesuhteilla parempi soppa -verkkoluento – perhedynamiikka erityislapsiperheissä

Mitä on perhedynamiikka, miten oman perheen dynamiikkaa voi arvioida ja parantaa sekä miten perhedynamiikka vaikuttaa hyvinvointiin?

Oireet & elämä

Erityisvanhemmat ovat yhä alitunnistettu ryhmä omaishoitajina ja omaishoidon tuen saajina

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Todella monet erityislasten vanhemmat täyttävät tämän määritelmän, mutta esimerkiksi neurokirjon lasten vanhemmista vain pieni osa saa omaishoidon tukea. Mistä se johtuu? Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä …

Järki & tunteet, Oireet & elämä

Miksi on typerää syyttää vanhempia diagnoosihakuisuudesta?

Me vanhemmat emme halua diagnoosia, me haluamme ymmärtää. Diagnostiikka vaan on tärkeä väline tämän ymmärryksen saavuttamiseksi.