Järki & tunteet

Yksi perhe, monta yksilöä – kohti aitoa perhelähtöisyyttä

Perheenjäsenet ovat riippuvaisia toistensa hyvinvoinnista, ja tämän ajattelutavan pitäisi olla perhelähtöisten palveluiden ytimessä.

Järki & tunteet, Oireet & elämä, Videot

Perhesuhteilla parempi soppa -verkkoluento – perhedynamiikka erityislapsiperheissä

Mitä on perhedynamiikka, miten oman perheen dynamiikkaa voi arvioida ja parantaa sekä miten perhedynamiikka vaikuttaa hyvinvointiin?

Oireet & elämä

Erityisvanhemmat ovat yhä alitunnistettu ryhmä omaishoitajina ja omaishoidon tuen saajina

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Todella monet erityislasten vanhemmat täyttävät tämän määritelmän, mutta esimerkiksi neurokirjon lasten vanhemmista vain pieni osa saa omaishoidon tukea. Mistä se johtuu? Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä …

Järki & tunteet, Oireet & elämä

Miksi on typerää syyttää vanhempia diagnoosihakuisuudesta?

Me vanhemmat emme halua diagnoosia, me haluamme ymmärtää. Diagnostiikka vaan on tärkeä väline tämän ymmärryksen saavuttamiseksi.